Теорія:

Розмноження одноклітинних водоростей
Для деяких одноклітинних водоростей, наприклад хлорели, характерно тільки безстатеве розмноження.
vodorosli.png
Звичайно ж водорості розмножуються як безстатевим, так і статевим шляхом. Способи статевого розмноження водоростей дуже різноманітні. Розглянемо розмноження одноклітинних водоростей на прикладі хламідомонади.
 
При сприятливих умовах хламидомонада розмножується безстатевим шляхом. Перед поділом вона перестає рухатися і втрачає джгутики. У материнській клітині в результаті поділу утворюються 2, 4 або 8 рухливих клітин — зооспор. Зооспори залишають материнську клітину і виростають до розмірів дорослої хламідомонади.
 
bespoloe.png
Статевим шляхом хламідомонада розмножується при настанні несприятливих умов (похолодання, пересихання водойми). В цьому випадку всередині хламідомонади виникають статеві клітини — гамети. Гамети різних хламідомонад виходять у воду і з'єднуються попарно, утворють зиготу, яка вкривається товстою оболонкою. З настанням сприятливих умов зигота ділиться та утворює чотири клітини — молоді хламідомонади.
polovoe.png
Розмноження багатоклітинних водоростей
Розмноження багатоклітинних водоростей розглянемо на прикладі улотрикса. Як і інші багатоклітинні водорості, улотрикс розмножується безстатевим і статевим шляхами.
У сприятливий час розмноження йде безстатевим шляхом. Кожна клітина, крім тієї, за допомогою якої прикріплюється нитка, може розділитися на 2 або 4 рухливі клітини зі джгутиками — зооспори. Вони виходять у воду, плавають, прикріплюються до якогось підводного предмету і діляться. Так утворюються нові нитки водорості.
бесполое.png
За несприятливих умов у деяких клітинах водорості утворюються численні дрібні рухливі гамети з джгутиками. У воді вони попарно зливаються, утворюючи зиготу. Зазвичай зливаються гамети, що виникли у клітинах ниток різних водоростей. Зигота покривається товстою оболонкою і може довго перебувати в стані спокою. При настанні сприятливих умов зигота ділиться на 4 клітини — безджгутикові спори. Кожна з них,  при потраплянні на підводний предмет, може дати початок новій нитчастої водорості улотриксу.
половое.png
 
 
улотрикс.png
 
Багатоклітинні водорості можуть розмножуватися і вегетативношматочками слані.