Теорія:

Study some information about adverbs of manner. The puppy will help you.
(Вивчи інформацію про прислівники способу дії. Щеня допоможе тобі.)
 
собачка.png
Adverbs of manner — прислівники способу дії, які відповідають на питання «як?», «яким чином?» і використовуються для опису дій.
Mary swims fast. — Мері плаває швидко.
  
swim.png
  
How does Mary swim? — Як плаває Мері? (Відповідь тут буде — fast.)
 
She sings beautifully. — Вона співає прекрасно.
  
sing.jpg
  
How does she sing? — Як Мері співає? (Відповідь тут буде — beautifully.)
 
Fast є прислівником способу дії, як і beautifully.
 
Для утворення звичайних прислівників необхідно до прикметника додати суфікс -ly:
 
slow — slowly (повільний — повільно);
  
loud — loudly (голосний — голосно).