Теорія:

The tiger will help you study some spelling rules for adjectives in comparison and superlative degrees.
(Тигреня допоможе тобі вивчити правила написання для прикметників у порівняльному і найвищому ступенях.)
 
тигренок.png
 
Якщо ми утворюємо від простих прикметників вищий або найвищий ступінь, ми додаємо суфікси -er або -est. У деяких прикметників написання не змінюється, а в деяких є зміни:
 
warm — warmerthe warmest (змін немає);
 
big — biggerthe biggest (зміна є, подвоюється приголосний).
 
1. Якщо прикметник закінчується на -e, то додаємо -r:
 
close — closerthe closest.
 
2. Якщо прикметник закінчується на приголосний, то кінцевий приголосний подвоюється (\(1\) голосний, \(1\)приголосний):
 
hot — hotter — the hottest;
  
fat — fatter — the fattest.
  
July is the hottest month. — Червень найспекотніший місяць.
  
hot.jpg
  
Подвоювати не потрібно, якщо \(1\) голосний \(+\)\(2\) приголосні або \(2\) голосні \(+\)\(1\)приголосний:
  
long — longerthe longest;
  
clean — cleaner — the cleanest.
  
This room is the cleanest. — Ця кімната найчистіша.
  
room.jpg

3. Якщо прикметник закінчується на , то -y змінюється на -i: 
 
happy — happier — the happiest;
 
dirty — dirtier — the dirtiest.

I am happier than he. — Я щасливіший, ніж він.
  
happy.jpg