Теорія:

The puppy will help you study comparative degree of adjectives.
(Щеня допоможе тобі вивчити порівняльний ступінь прикметників.)
  
собачка.png
  
Для утворення вищого ступеня прикметників:
 
  • до коротких прикметників (складаються з одного або двох складів) необхідно додавати суфікс -er:

cheap — cheaper;
  
hot — hotter.
  
This flat is cheaper than the house. — Квартира дешевша, ніж будинок.
  
flat.jpg
  • до довгих (багатоскладових) прикметникоів(більше 2-х складів) потрібно додавати слова more (більше) або less (менше):

comfortable — more comfortable;
  
interesting  — less interesting.
  
This sofa is more comfortable than that one. — Цей диван більш зручний, ніж той.
 
sofa.jpg