Теорія:

1. Стверджувальна форма дієслова в наказовому способі
Наказовий спосіб відображає волю мовця, спонукання до виконання дії, прохання чи наказ.
Приклад:
Clean the room. — Прибери кімнату.
Ми можемо додати «будь ласка» в кінці речення, щоб бути більш ввічливим.
Приклад:
Clean the room, please. — Прибери кімнату, будь ласка.
Для того, щоб поставити англійське дієслово в форму наказового способу, потрібно використовувати його початкову форму без частки to.
Приклад:
Help your parents at home. — Допоможи батькам вдома.
2. Заперечна форма дієслова в наказовому способі
Заперечна форма дієслова в наказовому способі утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do і частки not.
Приклад:
Don't play on the computer. — Не грай на комп'ютері.