Теорія:

May означає «могти», «дозволяти».
Приклад:
I may swim. — Мені дозволили поплавати.
He may help. — Йому дозволили допомогти.
May I come in? — Можу я увійти?
You may not talk loudly in libraries. — У бібліотеках не можна голосно розмовляти.
Зверни увагу!
Після модального дієслова may частка to не ставиться.
Стверджувальні речення
ПідметMayДія
I
You
He
She
It
We
They
mayswim
Заперечні речення
ПідметMayДія
I
You
He
She
It
We
They
may notswim
 
Питальні речення
MayПідметДія
MayI
You
He
She
It
We
They
swim?
Короткі відповіді
May I open the window? — Yes, I may. / No, I may not.
May he go out? — Yes, he may. / No, he may not.