Теорія:

The kitten will help you study the information about the verb to be in Past Simple.
(Кошеня допоможе тобі вивчити інформацію про дієслово to be в минулому часі.)
  
котенок.png 
 
Щоб сказати, що хтось був в якомусь місці в минулому, або описати стан людини / предмета в минулому, необхідно використовувати дієслово to be в Past Simple. У минулому часі він має значення «був, були» (was, were).
 
I was at home yesterday. — Я був дома вчора.
  
We were at school yesterday. — Ми були в школі вчора.
У минулому часі (Past Simple) дієслово to be має \(2\) форми: was, were.
Для першої і третьої особи однини ми використовуємо дієслово was, а в усіх інших випадках — were.
 
Якщо необхідно вжити «був / були» в негативному значенні, то необхідно після цього дієслова використовувати заперечну частку not. Дієслово to be в запереченні можна скорочувати:
 
was not \(=\) wasn't;
  
were not \(=\) weren't.
 
Вивчи використання дієслова to be в стверджувальних реченнях:
 
          I         
                                                               was
  
       
        you
 
were
 
he, she, it
 
was
 
we
 
were
 
You
 
were
 
they
 
were
 
She was in a shop two hours ago. — Вона була в магазині дві години тому.
  
shop.jpg
  
They were very happy. — Вони були дуже щасливі.
  
Вивчи використання дієслова to be в заперечних реченнях:
  
          I         
                                                               was not (wasn't)
  
       
        you
 
were not (weren't)
 
he, she, it
 
was not (wasn't)
 
we
 
were not (weren't)
 
You
 
were not (weren't)
 
they
 
were not (weren't)
  
Kate was not (wasn't) in the kitchen three minutes ago. — Кейт не була на кухні три хвилини тому.
  
kitchen.jpg