Теорія:

Study some prepositions of place.
(Вивчи кілька прийменників місця.)
  
animals-1295973_960_720.png

behind [bɪˈhʌɪnd] — ззаду, за, позаду.
Якщо хочемо сказати, що хтось або щось знаходиться «позаду», «за», використовуємо прийменник behind.
Приклад:
the сat is behind the dog. — Кіт знаходиться за собакою.
 
teddy-2844061_960_720.png

between [bɪˈtwiːn] — між (двома).
 
Between позначає знаходження між двома об'єктами або суб'єктами.
Приклад:
the ball is between the teddy bears. — М'яч знаходиться між плюшевими ведмедиками.
 
brown-1295974_960_720.png

next to [nekst tuː] — поруч з.
Якщо ми хочемо сказати, що щось або хтось знаходиться в безпосередній близькості від кого-небудь або чого-небудь, ми використовуємо прийменник next to.
Приклад:
the cat is next to the dog. — Кіт поруч з собакою.
 
dog-985945_960_720.jpg

in front of [ɪn frʌnt ɒv] — перед.
In front of  вказує на позицію одного предмета перед іншим.
Приклад:
the dog is in front of the baby. — Собака знаходиться перед дитиною.
Джерела:
https://pixabay.com/