Умова завдання:

3Б.
Read these sentences and open the brackets. Use the words from the brackets in the correct form and order.
(Прочитай речення та розкрій дужки. Використовуй слова з дужок у правильній формі і порядку.)
 
1. The teacher  the door. (- / close)
 
2. The boys  in the pool. (+ / dive)
 
3. My cousins  football. (- / play)
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.