Теорія:

The frog has some information about negative sentences in Present Continuous. Study it together.
(У жабеняти є інформація про заперечні речення в Present Continuous. Вивчіть її разом.)
  
Frog.svg
 
Present Continuous утворюється за допомогою дієслова to be (варіанти am, isare) і основного дієслова, до якого ми додаємо закінчення -ing.
  
Для побудови заперечного речення слід використовувати наступний порядок слів.
підмет \(+\) to be (am/is/are) \(+\) not \(+\) Ving \(+\) другорядні члени речення.
Часку 'not' ставимо після допоміжного дієслова, смислове дієслово на -ing залишається без змін. Заперечні форми можна скорочувати:
 
is not \(=\) isn't;
  
are not \(=\) aren't.
Зверни увагу!
Але неможна скорочувати am not.
Вивчи заперечні форми для Present Continuous.
  
              I                  
      
      am not reading                                            
       
            you
 
are not (aren't) reading
 
he, she, it
 
is not (isn't) reading
 
we
 
are not (aren't) reading
 
You
 
are not (aren't) reading
 
They
 
are not (aren't) reading
  
 
Examples
  
They are not sleeping now. — Вони не сплять зараз.
 
sleepi n.jpg
 
She is not playing chess now. — Вона не грає в шахи зараз.
 
chess.jpg