Теорія:

Study some information about negative sentences in Present Simple with the puppy.
(Вивчи інформацію про заперечні речення в теперішньому простому часі з цуценя Джиммі.)
  
Dog.svg
  
Для утворення заперечних речень в Present Simple необхідно використовувати наступний порядок слів:
підмет \(+\) присудок із запереченням (do/ does \(+\) not \(+\) V\(1\)) \(+\) інші члени речення.
Якщо підмет відноситься до третьої особи однини, то необхідно вибрати допоміжне дієслово does, в інших випадках використовуй do.
 
У заперечному реченні потрібно використовувати першу форму смислового дієслова. Також можна використовувати скорочені форми допоміжних дієслів (do not, does not).
 
Вивчи таблицю із заперечними фразами.
 
              I                  
                                                               do not (don't) play
  
       
            you
 
do not (don't) play
 
he, she, it
 
does not (doesn't) play
 
we
 
do not (don't) play
 
You
 
do not (don't) play
 
they
 
do not (don't) play
 
Examples (примеры)
 
They do not (don't) work every day. — Вони не працюють кожен день.
  
работать.jpg
  
Sam does not (doesn't) write a lot of poems every week. — Сем не пише багато віршів щотижня.
 
писать.jpg