Теорія:

Study with the puppy some information about 'many' and its use in speech.
(Вивчи з цуценям інформацію про «many» і його застосування в мовленні.)
  
собачка.png
 
Слово many означає «багато» і використовується тільки з обчислювальними іменниками у множині в різних видах речень.
 
There are many people in the park. — У парку багато людей.
 
People — обчислювальний іменник у множині.

There are many flowers in the vase. — У вазі багато квітів.
  
flowers.jpg
 
Flowers — обчислювальний іменник у множині.

Are there many oranges on the plate? — На тарілці багато апельсинів?
  
oranges.jpg
  
There are not many books in my library. — У моїй бібліотеці немає безлічі книг.