Study the information about subject pronouns.
(Вивчи інформацію про cуб'ектні займенники.)
Суб'єктні займенники виступають підметом (subject) в реченні і відповідають на запитання хто? що?
I (я)
 
You
(ти, ви)
 
He (він)
 
She (вона)
 
It (воно)
 
We (ми)
 
They (вони)
Зверни увагу!
Займенник I«я» в англійській завжди пишеться з великої літери.
Суб'єктна форма особових займенників в англійській мові вживається тільки перед дієсловом в особовій формі.
Приклад:
835290.jpg
  
I study at school. — Я вчусь у школі.
Суб'єктний займенник замінює іменник.
Приклад:
326276.gif
  
Peter studies English. — Пітер вивчає англійську.
He studies English. — Він вивчає англійську (мається на увазі Пітер).
  
bpc76X9T9.jpg
  
My sister and I drink tea every day. — Моя сестра і я п'ємо чай кожного дня.
We drink tea every day. — Ми п'ємо чай кожного дня.
 
kcMbe6M6i.png
  
John and Michael are good students. — Джон і Майкл гарні студенти.
They are good students. — Вони гарні студенти.
They, зазвичай, означає не тільки людей, а й предмети.
Приклад:
k8izgrLcp.png
  
The pencils are in the pencil-box. — Олівці в пеналі.
They are in the pencil-box. — Вони в пеналі.
Джерела:
http://enginform.com/article/personal-pronouns
http://euroeducation.com.ua/article/36-english/121-personal-pronouns
http://clipart-library.com/