Теорія:

Study the information about pronouns «he, she, it».
(Вивчи інформацію про займенники «він, вона, воно».)
Займенники he і she відносяться до людей, а займенник it — до інших істот і неістот.
Приклад:
boy-at-chalkboard.png
  
The blackboard is green — Дошка зелена.
It is green — Вона зелена.
Іноді займенники he і she вживають, щоб поговорити про тварин (особливо домашніх), якщо цим тваринам приписуються індивідуальні риси.
Приклад:
470879.jpg
 
This is our new cat. She likes milk — Це наша нова кішка. Вона любить молоко.
Займенник it в англійській мові вживають в ролі підмета, щоб поговорити про погоду, відстані, температуру, час ...
Приклад:
267136.png
  
It is raining. — (Воно) дощить/ Іде дощ.
 
95750.jpg
  
It is five miles to the north. — Це за п'ять миль на північ.
 
150153.png
  
It is half past three already! — Уже пів на четверту!
Джерела:
http://enginform.com/article/personal-pronouns
http://euroeducation.com.ua/article/36-english/121-personal-pronouns
http://clipart-library.com/