Теорія:

Study some information about negative sentences in Future Simple with the tiger.
(Вивчи інформацію про заперечні речення в майбутньому простому часі з тигреням.)
  
тигренок.png
 
Для утворення заперечних речень у Future Simple слід використовувати наступний порядок слів.
Підмет \(+\) will \(+\) not \(+\) V\(1\) \(+\) другорядні члени речення.
Смислове дієслово завжди використовується без частки to та без закінчень, тільки в першій формі.
 
Структуру will not можна скорочувати та використовувати won't.
  
Вивчи таблицю із заперечними фразами.
 
              I                  
                                                               will not (won't) play
  
       
            you
 
will not (won't) play
 
he, she, it
 
will not (won't) play
 
we
 
will not (won't) play
 
You
 
will not (won't) play
 
they
 
will not (won't) play
 
Examples
 
I will not (won't) swim in the sea next week. — Я не буду плавати в морі наступного тижня.
  
swim.jpg
  
She will not (won't) run in the forest next time. — Вона не буде бігати в лісі наступного разу.
  
forest.jpg