Теорія:

Study with the tiger some information about negative sentences with the structure 'to be going to'.
(Вивчи з тигреням інформацію про заперечні речення зі структурою «to be going to».)
  
тигренок.png
 
Для утворення заперечних речень необхідно використовувати допоміжне дієслово to be (варіанти am, is, are), частку not, going to й основне дієслово в першій формі.
  
Для побудови заперечного речення використовуй наступний порядок слів.
Підмет \(+\) to be (am/is/are) \(+\) not \(+\) going to \(+\) дієслово в першій формі \(+\) другорядні члени речення.
They are not going to drive a car. — Вони не  збираються водити машину.
  
drive.jpg
  
I am not going to study Chinese. — Я не збираюсь вивчати китайську.
  
chinese.jpg
 
Вивчи заперечні форми зі структурою «to be going to».
 
  I
  
am not going to read                                             
       
           you         
 
are not  going to read
 
he, she, it
 
is not going to read
 
we
 
are not going to read
 
You
 
are not going to read
 
they
 
are not going to read