Теорія:

Щоб зробити питання зі зворотом there was /there were, треба поставити was/were перед there.
 
Was there (a cat, a book, a table)?
 
Were there (many cats, books, tables)?
Приклад:
vintage-930005_960_720.png
  
Was there a cake at your birthday party yesterday? — На твоєму дні народження вчора був торт?
 
Were there many children at the party? — На вечірці було багато дітей?
Зверни увагу!
There was вживаємо з іменниками в однині.
There were — з іменниками в множині.
Перекладається зворот «був, перебував, існував».
Українською перекладається, починаючи з обставини місця, тобто спочатку ми говоримо де, а потім говоримо хто або що.
Приклад:
На вечірці (де?) було багато дітей (хто?)? — Were there many children at the party?
 
На твоєму дні народження (де?) був торт (що?)? — Was there a cake at your birthday party?
Стверджувальна відповідь буде виглядати так:
Yes, there was/were. — Так, була/були.
При заперечній відповіді ми додаємо частку not:
No, there was not (wasn't) / were not (weren't). — Ні, не була/були.
Джерела:
https://pixabay.com/