Теорія:

Study the information about verb to be.
(Вивчи інформацію про дієслово to be.)
В англійській мові, на відміну від української, у реченні завжди повинно стояти дієслово, оскільки речення в англійській мові має певний порядок слів
(підметприсудок + додаток).
Українською ми можемо сказати:
Він учень. Він добрий. (У даних реченнях дієслово відсутнє).
В англійській мові в реченнях потрібно дієслово. У його ролі в таких реченнях виступає дієслово «to be».
Приклад:
concentration-16032_1920.jpg
 
I am a pupil. — Я учень. Я (є) учень.
Форми дієслова «to be»
I am  — Я є (існую)
 
You are  — Ти, Ви є (існуєте)

We are  — Ми є (існуємо)
 
Тhey are — Вони є (існують)

He / She / It is — Він, Вона, Воно є (існує)
Правила вживання дієслова «to be»
У теперішньому часі дієслово «to be» змінює свою форму на am / is / are залежно від особи і числа.
(Я) I am
  
(Ти, Ви) You are
  
(Він, Вона, Воно) He, She, It is
  
(Ми) We are
  
(Вони) They are  
Також дієслово «to be», може зливатися з особовим займенником:
I am — I'm
 
You are — You're
 
We are — We're
 
They are — They're
 
He is — He's
 
She is — She's
 
It is — It's
Приклад:
africa-1854308_1920.jpg
 
Я хлопчик— I am a boy. (I'm a boy).
 
cap-2923682_1920.jpg
 
Він добрий — He is kind. (He's kind).
 
men-2425121_1920.jpg
 
Вони веселі — They are joyful. (They're joyful).