Теорія:

Study the information about negative form of the verb has got.
(Вивчи інформацію про заперечну форму дієслова has got.)
Заперечна форма «has got» утворюється за допомогою заперечної частки «not», яка ставиться після «has» — has not got.
has not got вживаються з підметами, вираженими особовими займенниками he, sheit або іменниками в однині.
Зверни увагу!
has not got —  заперечна форма has got
Зверни увагу!
he has not got — he hasn't got (скорочена форма)
she has  not got — she hasn't got (скорочена форма)
Приклад:
rijGgpLjT.jpg
 
He has not got a cat. — У нього немає кота.
 
He hasn't got a cat. — У нього немає кота.
 
j5TRgbaia.png
 
She has not got a dog. — У неї немає собаки.
 
She hasn't got a dog. — У неї немає собаки.
 
30095.gif
 
My friend has not got a cat. — У мого друга немає кота.
 
My friend hasn't got a cat. — У мого друга немає кота.
Джерела:
http://clipart-library.com/