Теорія:

Verb \(+\) infinitive
Want to — хотіти.
Після дієслова want використовуй to \(+\) дієслово.
Приклад:
I want to draw. — Я хочу малювати.
Verb \(+\) infinitive or verb \(+\) -ing
Після love, hate використовуй to \(+\) дієслово або дієслово \(+\)-ing.
To \(+\) verbVerb \(+\) -ing
I love to cook
I love cooking
I hate to draw
I hate drawing
  
Love — любити.
Приклад:
I love to eat Mexican food. — Я люблю їсти мексиканську їжу.
 
I love eating Mexican food. — Я люблю їсти мексиканську їжу.
Hate — ненавидіти.
Приклад:
I hate to draw. — Я ненавиджу малювати.
 
I hate drawing. — Я ненавиджу малювати.
Let's \(+\) infinitive (без частки to)
Let's — давай, давайте.
Після let's використовуй дієслово без частки to.
Приклад:
let's go to the shop. — Давайте підемо в магазин.