Теорія:

Study some pronouns.
(Вивчи декілька займенників, які допоможуть тобі правильно розповідати про себе та про інших.)
 
I /aɪ/ — я

you /ju:/ — ти

she /ʃi:/ — вона

he /hi:/ — він

it /ɪt/ — воно (про неістот та тварин)

they /ðeɪ/ — вони

we /wi:/ — ми

my /maɪ/ — мій, моя, моє

your /jɔ:/ — твій, твоя, твоє

his /hɪz/ — його

her /hɜ:/ — її

their /ðeə/ — їх, їхній, їхня, їхнє

our /aʊə/ — наш, наша, наше
 
  
Examples (приклади):
 
Our family is big.
 
family.jpg
 
They live in a beautiful country.
 
city.jpg
Джерела:
https://lifestyle9.org/top-10-beautiful-cities-world/