Теорія:

Study some prepositions.
  
Вивчи разом із Томом прийменники для того, щоб правильно будувати речення.
 
48.jpg
 
on /ɒn/ — на

in /ɪn/ — у/в

at /æt/ — у/в, на, за, біля

with /wɪð/ — з/із

from /frɒm/ — із, від

out /aʊt/ — поза, за (чимось)
 
  
Examples (приклади):
 
I am from Kyiv.

We live in the city.
Джерела:
http://worthy.clan.su