Теорія:

To speak about actions, study some words.
(Вивчи кілька слів, щоб розповідати про дії.)

 329961.png
  
catch [katʃ] — ловити
 
BcaExgzc8.png
  
clean [kliːn] — прибирати
 
483079.png
  
cook [kʊk] — готувати
 
1028800.jpg
  
work [ˈwɜːk] — працювати
  
Examples (приклади):
 
I often clean my room. — Я часто прибираю у своїй кімнаті.
 
We cook a great meal. — Ми готуємо чудові страви.
Джерела:
http://clipart-library.com