Теорія:

To speak about parts of your body, you need to study some words.
(Щоб розповідати про частини тіла, вивчи кілька слів.)
 
hand.jpg
  
hand [hænd] — рука, долоня
 
hands.jpg
  
hands [hændz] — руки, долоні
 
arm.jpg
  
arm [ɑːm] — рука від плеча до зап'ястя
 
arms.jpg
  
arms [ɑːmz] — руки від плеча до зап'ястя
  
Examples (приклади):
 
He has long thin arms. — У нього довгі тонкі руки (від плеча до зап'ястя).
 
Are your hands clean? — У тебе чисті руки (долоні)?