Теорія:

Donald Duck often uses adjectives in his speech. Let's try to remember them together.
(Дональд Дак часто використовує в мовленні прикметники. Спробуймо разом їх запам'ятати.)
 
76082.png 
 
lazy [ˈleɪzi] — лінивий
 
helpful [ˈhɛlpfʊl] — корисний, радий допомогти
 
joyful [ˈdʒɔɪfʊl] — радісний
 
hardworking [ˌhɑːdˈwəːkɪŋ] — працьовитий, роботящий
 
generous [ˈdʒen(ə)rəs] — щедрий
 
polite [pəˈlʌɪt] — ввічливий, чемний
 
shy [ʃaɪ] — сором'язливий
 
Examples (приклади):
 
She is very lazy. — Вона дуже лінива.
 
He's a hardworking but not very polite boy. — Він працьовитий, але не дуже чемний хлопчик.
Джерела:
https://www.youtube.com/watch?v=ueiwrWa3sSw
http://clipart-library.com/clipart/76082.htm