Теорія:

To speak about different things in your house/flat, study some words.
(Вивчи кілька слів, щоб розповідати про різні предмети в будинку/квартирі.)  
 
bedroom.jpg
 
carpet /ˈkɑ: pɪt/ – килим
 
balcony /ˈbælkəni/ – балкон
 
furniture /ˈfɜ: nɪtʃə/ – меблі
 
window /ˈwɪndəʊ/ – вікно
 
wall /wɔ: l/ – стіна
 
painting /ˈpeɪntɪŋ/ – картина
 
statue /ˈstætʃu: / – статуя
 
floor /flɔ: / – підлога, поверх
 
  
Examples (приклади):
  
I will buy new furniture.
  
Open the window, please!