Теорія:

If you want to speak about things in a house or a flat, study some new words.
(Вивчи нові слова, щоб розповідати про речі в будинку чи квартирі.)  
 
living-room.jpg
 
sofa /ˈsəʊfə/ – диван
 
desk /desk/ – робочий стіл
 
armchair /ˈɑ: mˌtʃeə/ – крісло
 
chair /tʃeə/ – стілець
 
TV set /ˌti:ˈvi:  set/ – телевізор
 
fridge /frɪdʒ/ – холодильник
 
fireplace /ˈfaɪəpleɪs/ – камін
 
wardrobe /ˈwɔ: drəʊb/ – гардероб
 
lamp /læmp/ – лампа
 
bed /bed/ – ліжко
 
poster /ˈpəʊstə/ – постер, плакат
 
 
Examples (приклади):
 
 
I see a poster in the wall.

My wardrobe is huge.