Теорія:

Study some words about school subjects.
(Вивчи назви шкільних предметів.)
 
книги.jpg
 
Mathematics /mæθəmˈætɪks/ — математика
 
Science /saɪəns/ — природознавство
 Spelling /ˈspɛlɪŋ/ — правопис
 
Physical Education /ˌfɪzɪkəl edjʊˈkeɪʃən/ — фізкультура
 
Art /ɑ: t/ — образотворче мистецтво
 
Music /ˈmju: zɪk/ — музика, музичне мистецтво
 
Drama /ˈdrɑ: mə/ — театральний курс
 
Reading /ˈri: dɪŋ/ — читання
 
Technology /tekˈnɒlədʒi/ — трудове навчання, технології
 
  
Examples (приклади):
  
My favourite subject is Reading.
  
I don't like Art.