Теорія:

Study some words about activities at the lesson.
(Вивчи слова про заняття на уроці.)
 
lesson.jpg
 
ask questions — ставити запитання, запитувати

answer — відповідати

read texts — читати тексти

write dictations — писати диктанти

speak English — розмовляти англійською

learn new words — учити нові слова

listen to texts — слухати тексти

draw — малювати  

repeat — повторити 
 
  
Examples (приклади):
 
At school we read texts, write dictations and learn new words.

I can’t draw very well.