Теорія:

If you want to say where the toys are, study some prepositions.
Щоб розповісти, де знаходяться іграшки, вивчи кілька прийменників.
  
hamster_on.svg
  
on [ɒn] — на
 
hamster_in.svg
 
in [ɪn] — в
 
hamster_under.svg
 
under [ˈʌndə] — під
  
Examples (примеры):
 
The сat is on the bench. — Кіт на лавочці.
 
The cat is in the box. — Кіт в коробці.
 
The mouse is under the box. — Миша під коробкою.