Теорія:

If you want to speak about toys, study some new words.
Якщо ти хочеш говорити про іграшки, вивчи нові слова.
 
robot.svg
  
robot [ˈrəʊbɒt] — робот
 
swing horse.svg
 
rocking horse [ˈrɒkɪŋ hɔːs] — кінь-качалка
 
tea pot.svg
  
tea set [tiː set] — чайний набір
 
мишка Ресурс 1.svg
 
teddy bear [ˈtɛdi beə] — плюшевий ведмедик
 
one solider.svg
 
toy soldier [tɔɪ ˈsəʊldʒə] — іграшковий солдатик
 
Examples (приклади):
 
I have got a new toy soldier. — У мене є новий іграшковий солдатик.
 
My teddy bear is soft and fat. — Мій плюшевий ведмедик м'який і товстий.