Теорія:

Study new words to speak about days of the week.
(Вивчи назви днів тижня.)
 
 
1. Sunday ['sʌndeɪ] — неділя
 
2. Monday ['mʌndeɪ] — понеділок
 
3. Tuesday ['tju:zdeɪ] — вівторок
 
4. Wednesday ['wenzdeɪ] — середа
 
5. Thursday [θɜ:zdeɪ] — четвер
 
6. Friday ['fraɪdeɪ] — п'ятниця
 
7. Saturday ['sætədeɪ] — субота
 
Всього сім днів тижня:
  
1. one [wʌn] — один

2. two [tu:] — два

3. three [θri:] — три

4. four [fɔ:] — чотири

5. five [faɪv] — п'ять

6. six [sɪks] — шість

7. seven [ˈsevən] — сім
У британців тиждень починається з неділі (Sunday).
Хоча робочий тиждень починається, як і в Україні, в понеділок  (on Monday) і закінчується в  п'ятницю (on Friday).
Субота й неділя —  вихідні (Saturday and  Sunday are two days off).
Зверни увагу!
Англійською мовою назви днів тижня пишуться з великої літери!
Прийменник on з назвами днів тижня перекладається українською як вon Sunday — у неділю.
Якщо треба сказати, що в певний день тижня щось відбувається, ми використовуємо прийменник  on + день тижня в однині.
Приклад:
6Ty5b7XXc.gif
 
We go to school on Monday. — Ми ходимо в школу в понеділок.
Джерела:
https://issuu.com/awaky/docs/
http://clipart-library.com/clipart/6Ty5b7XXc.htm