Теорія:

Study some information about adjectives and word order.
  
Щоб скласти речення, необхідно пам'ятати, що прикметник вживається перед іменником, якщо прикметник є другорядним членом речення. Також прикметник може бути частиною іменникового присудка:

I see a blue lake.

The lake is blue.

It is blue.
  
blue-lake-21.jpg
 
Особливу увагу необхідно приділяти, коли іменник має два або більше прикметників. Тоді їх можна вживати після іменника, відокремлюючи комами або іншими знаками. Наприклад:
 
Kate had tender eyes, neither black, nor blue, nor grey.

Якщо окрім прикметника з іменником вживається артикль або займенник, прикметник вживається після артикля або займенника перед іменником:

a good mark

my good friend
  
Якщо перед іменником вживаються два або більше прикметників, зазвичай вони не з'єднуються союзом and, за винятком тих випадків, коли два останніх прикметника означаються різні кольори:

a big round ball

a tall young lady
  
Але:
  
a black and white picture
 
Якщо в реченні підмет виражено такими дієсловами, як be, seem, appear, look, find, прикметник вживається після таких дієслів, а союз  and вживається з останніми двома прикметниками:

The flat looked small and cosy.
  
Cozy-flat-in-Trastevere-2.jpg

It was cold, wet and windy.
Джерела:
http://www.hotel-r.net/it/blue-lake
http://www.housetoo.com/hotel/cosy-flat-in-trastevere/