Теорія:

Study some general information about adjectives.
 
Прикметник – це самостійна частина мови, що вказує на ознаки предмету і відповідає на питання «який?», «котрий?», «чий?».
 
Запам'ятай, що англійськи прикметники не змінюються за відмінами, родами та числам:  
 
Наприклад:

smart boy, smart girl, smart kids
  
Boy With glasses reading(1).jpg
 
Прикметники розділяються на прості, похідні так складні.
 
1) Прості прикметники не мають в своєму складі суфіксів чи префіксів:
 
green, happy
 
2) Похідні прикметники мають суфікс або префікс:
international, reasonable
 
3) Складні прикметники складаються з двох або більше основ:
 
red-hot, snow-white
 
Англійські прикметники утворюються за допомоги наступних суфіксів:
 
-able , -al, -ant, -ary, -ed, -en, -ful, -ible, -ic, -ish, -ive, -less, -like, -ly, -ous, -y
  
Наприклад: 

Active, creative, funny, Scottish, homeless
 
Або префіксів:

un-, in-, il-, im-, dis-
 
Наприклад:

dishonest, impolite, illegal
Джерела:
http://www.visionsmartcenter.com