Теорія:

Study some structures with adjectives:

1) Для опису рівності двох предметів (осіб, явищ) використовуються прикметники в звичайному ступені в конструкції as…as  в значенні такий же …як:

as + прикметник в звичайному ступені + as

He is as tall as my brother.
 
2) Для опису нерівності двох предметів використовується конструкція із заперечною часткою not + so/as…as в значенні не такий... як:

The problem is not so simple as it seems.

Якщо після второго as вживається займенник в третій особі однини, зазвичай дієслово повторюється:

I am not as clever as he is.
 
Але якщо після второго as вживається займенник в першій або другій особі, дієслово можна не вживати:

She is not so kind as you (are).
 
3) Якщо один з об'єктів, що порівнюються, вдвічі або більше разів перевершує другий, необхідно вживати наступну конструкцію:  

twice (….times) as + прикметник + as

Your flat is twice as large as mine.
  
paris-salon-2.jpg

4) Якщо один з об'єктів поступається за ознакою в два рази, вживаємо half.
Наприклад:

Your room is half as large as mine. (Твоя кімната вдвічі менша за мою.)