Теорія:

Study the comparative and superlative degrees of adjectives.
 
Вищий ступінь порівняння прикметників. Comparative degree

1. До односкладових та двоскладових прикметників потрібно додати суфікс -er:

cheap – cheaper
  
narrow – narrower

Якщо прикметник закінчується на -e, додаємо -r: close – closer.

Якщо прикметник закінчується на , тоді -y змінюється на -i: lucky – luckier .

Якщо прикметник закінчується на приголосну, якій передує одна голосна, тоді кінцева приголосна подвоюється: big– bigger.

Вищий ступінь багатоскладових прикметників утворюється за допомогою слів more (більш) та less (менш):
 
serious – less serious

comfortable – more comfortable.
  
You should be less serious.
 
Найвищий ступінь прикметників. Superlative degree

Щоб утворити найвищий ступінь, ми вживаємо додаткові слова або додаємо суфікс. При створенні найвищого ступеня необхідно вживати артикль the.

1. Короткі прикметники додають суфікс -est:

fast – the fastest

2. Багатоскладові прикметники вживаються зі словами most (найбільш) та least (найменш)

interesting – the least interesting
 
This plane is the fastest.
  
Якщо прикметник закінчується на -e, додаємо -st: close – the closest.

Якщо прикметник закінчується на , тоді -y змінюється на -i: lucky – the luckiest .

Якщо прикметник закінчується на приголосну, якій передує одна голосна, тоді кінцева приголосна подвоюється: big –  the biggest.
  
anfahrt_flugzeug_header_subpage_small.jpg 
Джерела:
http://www.essen-motorshow.de