Теорія:

Where can we use adverbs?
 
Запам'ятайте, що прислівники надають характеристику
 
1) дії:
 
Sally is running quickly.
 
2) ознакам:
  
Kate is very smart.
 
3) іншому прислівнику:
 
It’s too late to go.
 
4) або цілому реченню:
 
Honestly, we did a great experiment.
  
science-feature.jpg
 
Також прислівники в англійській мові можуть з'єднувати окремі речення (прислівники therefore, then, however, nevertheless, still, yet, besides, moreover, otherwise, else) або підрядне та головне речення у складі складного (when, where, how, why):
 
It was very hard to start my own business. I continued nevertheless and never gave up.
 
Прислівники when, where, why, how можуть біти питальними словами, з яких починають питальні речення:
 
Where is that boy?

When did you come?

Прислівники можуть демонструвати особисте ставлення особи, що говорить, до теми розмови. Такі прислівники називають прислівниками точки зору (viewpoint adverb).
 
Clearly, Jane is mistaken.
  
Actually, I am ready to help.
Джерела:
http://boyslife.org