Теорія:

Study some information about adverbs and their degrees of comparison.
  
Прислівники утворюють ступені порівняння додаванням суфіксів -er та -est.
 
Jake runs fast.
  
Sam runs faster.
  
Sally runs (the) fastest.
  
o-MORNING-RUN-facebook.jpg

Багатоскладові прислівники та прислівники, що утворилися додаванням суфікса -ly,  утворюють ступені порівняння за допомогою слів more та most:
 
Наприклад:
  
Jason should act more wisely.
Винятками з цього правила є прислівники early та loudly, ступені порівняння яких утворюються за допомоги суфіксів (earlier-earliest, louder-loudest), а також quickly та slowly.
 
Ступені порівняння останніх двох можуть утворюватися обома способами:
 
quicker / more quickly – quickest / most quickly
  
slower / more slowly – slowest / most slowly
  
Крім цього, деякі прислівники мають свої унікальні способи утворення ступенів порівняння.
 
Запам'ятай!
  
well – better – best

badly – worse – worst

much – more – most

little – less – least

far – farther/further – farthest/furthest

I live far from my college but many my groupmates live even farther.
 
Нам відомо, що найвищій ступінь прикметників потребує вживання означенного артикля the, однак перед прислівниками він зрідка вживається

Важливо пам'ятати, что прислівники часу (sometimes, when), місця (here, somewhere) та деякі прислівники способу дії (thus, somehow) не мають ступенів порівняння.
Джерела:
http://www.huffingtonpost.com