Теорія:

Назви пір року (winter, spring, summer, autumn, fall) у більшості випадків вживаються як з означеним, так і з нульовим артиклем.
Приклад:
We get a good crop of apples in (the) autumn.
He stayed with us until (the) spring.
Означений артикль the є обов'язковим з назвами пір року у наступних випадках:
  • після прийменників during, for, through: We moved to the country for the summer.
  • якщо разом з іменником використовується означення, що вказує на певний сезон: We met in the autumn of \(2015\).
  • в словосполученні in the fall (AmE).
Нульовий артикль вживається:
  • після дієслова-зв'язки to be: It was spring.
  • якщо попереду назви сезону стоять прикметники late або early: They met in late autumn.
Неозначний артикль a/an використовується тоді, коли попереду назви сезону стоїть прикметник (окрім late або early):
It was a warm summer.
It was a rainy autumn.
It was early spring.