Теорія:

Означений артикль the походить від вказівних займенників this, these, that, those (цей, ці, той, ті).
 
Вживається з обчислювальними іменниками в однині та множині, а також з необчислювальними іменниками.
 
Має значення визначеності, унікальності та використовується тоді, коли предмет вже знайомий співрозмовникам або вже згадувався в певному контексті.
Приклад:
The house is cleaned every week. (Мова йде про певний будинок, який відомий усім співрозмовникам.)
We have bought a car. The car is large. (Предмет вживається вдруге в контексті, вже зрозуміло про який предмет йде мова.)