Теорія:

Study some information about special questions.
Спеціальне питання потребує детальної відповіді. Воно ставиться до будь-якого члена речення.
В спеціальних питаннях вживаємо питальні слова, наприклад:

What? – Що?

When? – Коли?

Where? – Де?

Why? – Чому?

Which? – Який?
 
Зверніть увагу на схему спеціального питання:
  
Питальне слово + допоміжне або модальне дієслово + підмет + присудок + інші члени речення.
  
Examples:
 
Where do you live?

Where have you been?

What book are you reading now?

What will your sister wear tomorrow?