Теорія:

Study some information about alternative questions.
Альтернативне питання пропонує вибір між двома предметами, об'єктами, діями або ознаками та вимагає вживання сполучника or (або).
Порядок слів в такому питанні співпадає з порядком слів в загальному питанні.
  
Examples:

Did we finish the report at 5 or 6 o’clock?

Did you buy a red or a yellow car?

Are you cooking or watching TV now?
 
Схеми альтернативного питання:
 
1. Допоміжне дієслово + підмет + варіативна частина (присудок) or (присудок)?

Do you swim or ride a bike?
 
2. Допоміжне дієслово + підмет + присудок + варіативна частина (додаток 1) or (додаток 2)?
 
Are you cooking fish or meat?
 
3. Допоміжне дієслово + підмет + присудок + додаток + варіативна частина (обставина 1) or (обставина 2)?
 
Did they read a book yesterday or last week?