Теорія:

Study some information about the subject question.
У питаннях до підмета замість підмета необхідно вживати who (хто) або what (що).
Допоміжні дієслова, щоби побудувати питання до підмета, не потрібні.

Пам'ятайте, що в Present Simple до дієслова, що означає діяльність, потрібно додати закінчення -s.
 
Examples:
  
Who invites guests for the party?
  
What makes you feel upset?
  
What happened to us?
  
Who saw Peter yesterday?

Who writes a lot of poems?
  
What is near this building?
Питання до означення підмета будується за принципом стверджувального речення.
 
В таких випадках вживаємо наступні питальні слова: what? (який?), which? (котрий?), whose? (чий?), how much? / how many? (скільки?).
  
Examples:
 
How many students study English?

What weather irritates you?

Whose performance was the most interesting?