Теорія:

Study some information about general questions.
 
Загальне питання – це той тип питання, що потребує відповіді «так» або «ні». Питання ставиться до всього речення.
Цей тип питання називають «yes, no questions». Щоб побудувати загальне питання, потрібно дотримуватися наступної схеми:

Допоміжне дієслово (залежно від часу) + підмет + присудок + другорядні члени речення.
  
Examples:
 
Do you often swim in the river? – Yes, I do.

Does he study at a college? – No, he doesn’t.

Are your favourite colours pink and white? – Yes, they are.
 
Допоміжні дієслова для різних часів:

Am, is, are – Present simple (to be) або Present Continuous

was, were – Past Simple (to be) або Past Continuous

do, does – Present Simple (action verb)

did – Past Simple (action verb)

will – Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous

have, has – Present Perfect, Present Perfect Continuous

had – Past Perfect , Past Perfect Continuous