Теорія:

Study some information about the use of Future Simple.
 
When do we use Future Simple?
 
1) Вказуємо на просту дію в м айбутньому:

We’ll return in 4 hours.
  
It will not be easy to find a new flat.
  
Без названия (1).jpg
 
 
2) Регулярні події, що повторюються в майбутньому:

We promise we’ll visit you every day.
  
3) Послідовність дій в майбутньому:

I cannot wait for my holiday. I will go to the sea, swim and lie on the beach every day.
 
Sea-Wallpaper-Hd-Great-Collection.jpg
 
Порядок фіксований:
підмет + will + дієслово в першій формі + другорядні члени речення
Джерела:
https://www.ca-so.com/project.php?project_id=49&cat=1
rcysl.com