Теорія:

Study some information about negative sentences in Future Simple.
Заперечні речення в Future Simple вживаються, коли ми говоримо про дії, які не відбудуться в майбутньому. 
Схема будови заперечного речення:
підмет + will  not + дієслово в першій формі + другорядні члени речення
Will not = won’t (скорочена форма)
I will not sing

you will not sing

She, he, it will not sing

We will not sing

You will not sing

They will not sing
  
Examples:
 
I won’t go to the theatre tomorrow.

Maybe, she will not visit the Alps.
 
2523-610x360.jpg
Джерела:
http://list25.com/25-reasons-you-should-definitely-visit-the-alps/