Теорія:

Study some additional information about linkers.

1) Щоб висловити причину, вживайте наступні вирази:
 
- because (тому що)
- since (тому що)
- because of (через те що)
- as (так як)
- owing to/owing to the fact that (завдяки/завдяки тому, що)
- due to/due to the fact that (
згідно/згідно з тим фактом, що)
 
Because of his behaviour, we had to leave the party.
 
2) Якщо необхідно описати результат того, що сказане, вживайте наступні слова-зв'язки:

- this means that (це означає, що)
- consequently (отже)
- therefore (тому)
- so (таким чином)
- as a result (в результаті)
 
We read this story many years ago. As a result, we know the funny end of the film.
  
dreamstime_xs_30131269.jpg

3) Для протиставлення одної думки іншій, вживайте в реченнях наступні слова:

- however (проте)
- but (але)
- although/even though (хоча/навіть якщо)
- unlike (на відміну від
)
- nonetheless (проте)
- nevertheless (незважаючи на це, все ж таки)
- in theory.../in practice (в теорії/на практиці...)
 
While, whereas, unlike підкреслюють контраст відмінності тих або інших предметів або явищ.

While my parents have green eyes, I have blue.
 
Although, despite, in spite of необхідні для яскраво вираженого протиставлення двох різних думок, їх потрібно вживати при наявності двох частин речення.

Although / despite it was cold, Mary decided to put on this light dress.
 
ar123654660968623.jpg
Джерела:
kids.matttroy.net