Теорія:

Study some information about the modal verb 'have to'.
 
Модальне дієслово have to висловлює необхідність, обов'язок що-небудь зробити та перекладається як «потрібно», «повинен», «необхідно», «зобов'язаний».
 
Конструкція have to також висловлює ймовірність, безсумнівність, впевненість у тому, про що йдеться, і має наступні значення: «повинно бути», «ймовірно», «точно». У такій ситуації дієслово have to вживається лише в теперішньому часі (у вигляді конструкції have to be або has to be) і може бути замінено на must.
 
I have to be misunderstood.
 
Також конструкція have to має значення необхідності зробити щось через обставини, що склалися, а не з власної волі, тобто може мати значення «змушений», «повинен».
 
They have to stay at home because their father asked them to.
 
Конструкція have to має форми теперішнього, минулого та майбутнього часів, а також форму пасивного стану.
 
Для теперішнього часу необхідно вживати have to (для I, you, we, they) або has to (для he, she, it)
Subject \(+\) have to / has to \(+\) Verb in the \(1\)st form (without 'to') \(+\) other parts of the sentence.
I have to call him now.
  
call.jpg
 
She has to work late.
  
У минулому часі вживається форма had to:
subject \(+\) had to \(+\) Verb in the \(1\)st form (without 'to') \(+\) other parts of the sentence.
She had to cook yesterday because her mother was busy.
  
cook.jpg
  
Для майбутнього часу існує форма will have to.
Subject \(+\) will have to \(+\) Verb in the \(1\)st form (without 'to') \(+\) other parts of the sentence.
They will have to buy this thing tomorrow. They don't have money now.
  
У пасивному стані треба вживати have (has) to be \(+\) Verb in the \(3\)rd form/ Verb with -ed.
Subject \(+\) have (has) to be \(+\) Verb in the \(3\)rd form / Verb with -ed \(+\) other parts of the sentence.
His advice has to be taken into account.
Джерела:
https://saludmovil.com/cooking-with-gas-versus-electric-stoves-are-there-health-benefits-or-risks-to-either-one/
http://colorfully.eu/11-reasons-not-to-call-him-back/