Теорія:

Study some information about negative sentences in Past Perfect.
 
Для утворення стверджувального речення в Past Perfect необхідно вжити допоміжне дієслово had і основне дієслово в третій формі (якщо це неправильне дієслово), або дієслово із закінченням -ed (якщо дієслово правильне).
 
Щоб побудувати заперечне речення, потрібно використовувати наступний порядок слів:  
subject \(+\) had \(+\) not \(+\) V\(3\)/Ved \(+\) other parts of the sentence.
 Частку 'not' ставимо після допоміжного дієслова, смислове дієслово с закінченням
-ed або в третій формі не змінюється.
 
Examples:
 
Mary had not (hadn't) cooked breakfast by \(7\) am yesterday.
  
breakfast.jpg
 
Jack had not (hadn't) gone to bed before his parents came home.
 
                             I    
              
                                                               had not (hadn't) studied
 
       
         you
 
had not (hadn't) studied
 
he, she, it
 
had not (hadn't) studied
 
we
 
had not (hadn't) studied
 
You
 
had not (hadn't) studied
 
They
 
had not (hadn't) studied
Джерела:
www.tipstocare.com/2016/04/10-foods-avoid-breakfast/no-breakfast