Теорія:

Study some information about the spelling of the regular verbs in Past Perfect.
 
Закінчення -ed додається до основи дієслова, зміни у написанні не відбуваються:
 
open — opened;
  
ask — asked.

Якщо дієслово закінчується на -e, необхідно додати лише -d:
 
close — closed;
  
play — played;
  
enjoy — enjoyed;
  
stay — stayed;
  
employ — employed.
 
Якщо перед -y стоїть голосна, нічого не змінюється, лише додаємо закінчення -ed.

Якщо правильне дієслово закінчується на приголосну, за якою є -y, потрібно замінити -y на -i і додати -ed:

carry — carried;
  
tidy — tidied.
 
Якщо дієслово закінчується на одну приголосну, якій передує наголошена голосна (закритий склад під наголосом), перед додаванням закінчення -ed остання приголосна подвоюється:
 
stop — stopped.

Якщо дієслово закінчується на дві приголосні, з додаванням закінчення нічого не змінюється:

climb — climbed;
  
work — worked.
 
Examples
 
They had climbed the mountain before the instructor called them.
  
He had carried these boxes by \(9\) am yesterday.